Strona używa cookies (ciasteczek). Do czego są one potrzebne można dowiedzieć się => w tym miejscu. Korzystanie z naszego serwisu jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.

Sakrament chrztu

Sakrament chrztu jest początkiem życia chrześcijańskiego i włączeniem do wspólnoty Kościoła. Jest celebrowany jako obmycie wodą, któremu towarzyszy wyznanie wiary w Boga w Trójcy Jedynego. W naturalnej symbolice woda uwalnia od brudu i jest konieczna do tego, by żyć. Znak obmycia wodą oznacza pogrzebanie osoby ochrzczonej w śmierci Chrystusa, z której powstaje ona przez zmartwychwstanie z Nim jako nowe stworzenie do życia według Ducha Świętego. Imię, które otrzymujemy podczas chrztu ma przypominać, że jesteśmy dzieckiem Boga i świątynią Ducha Świętego, że uczestniczymy w społeczności świętych, aby przez zachowanie życia Bożego w sobie wrócić do domu Ojca. Wybierając imię dla swojego dziecka pamiętajmy o tym, żeby miało imię swego świętego patrona.
"Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga"

Nazywamy go darem, łaską, zanurzeniem, namaszczeniem, oświeceniem,szatą niezniszczalności, obmyciem odradzającym, pieczęcią i wszystkim, co może być najcenniejsze. Chrzest dziecka odbywa się w kościele parafialnym stałego miejsca zamieszkania rodziców (nie ma znaczenia miejsce zameldowania).Gdybyśmy chcieli aby chrzest odbył się poza miejscem stałego zamieszkania rodziców, powinniśmy dostarczyć od swego księdza proboszcza zezwolenie na chrzest w innej parafii. W naszej parafii sakrament chrztu celebrujemy w II i IV niedzielę każdego miesiąca podczas Mszy św. o godz. 12.00. Akt chrztu spisywany jest w kancelarii parafialnej w sobotę przed niedzielą chrztu dziecka. Akt chrztu podpisuje rodzic dziecka zgłaszający chrzest i oboje rodzice chrzestni. Chrzest zgłaszają osobiście rodzice dziecka w kancelarii parafialnej około dwóch tygodni wcześniej.

Wymagane dokumenty:

 1. odpis aktu urodzenia dziecka z USC
 2. świadectwo ślubu kościelnego rodziców
 3. świadectwo kwalifikacyjne rodziców chrzestnych (o ile pochodzą z innej parafii)
 4. jeżeli dziecko jest zamieszkałe w innej parafii rodzice dostarczają stosowną zgodę przeniesienia chrztu z parafii zamieszkania dziecka
 5. dokładne dane personalne chrzestnych (datę ich urodzenia i dokładny adres zamieszkania)

Wszystkich obowiązuje uczestniczenie w jednej katechezie przygotowawczej przed chrztem. W naszej parafii odbywa się ona w sobotę o godz. 8.00 po spisaniu aktów. Kandydaci na rodziców chrzestnych winni spełniać następujące warunki:

 1. ukończone 16 lat
 2. przyjęty sakrament chrztu i bierzmowania
 3. uczniowie powinni aktualnie uczęszczać na katechizację
 4. małżonkowie powinni mieć ślub kościelny i żyć trwale w tym związku
 5. uczestniczenie w życiu Kościoła i systematyczne przystępowanie do sakramentów pokuty i Eucharystii

Nie mogą być chrzestnymi:

 1. żyjący w małżeństwie bez ślubu kościelnego
 2. młodzież, która nie uczęszcza na katechezę
 3. kto nie przyjął sakramentu bierzmowania
 4. obojętni religijnie
 5. prowadzący gorszący tryb życia

Gdyby chrzest św. miał być z różnych przyczyn przełożony na inny termin, należy o tym poinformować kapłanów.   

Więcej w tej kategorii: « Pogrzeb katolicki Sakrament pokuty »