Strona używa cookies (ciasteczek). Do czego są one potrzebne można dowiedzieć się => w tym miejscu. Korzystanie z naszego serwisu jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.

Aktualności parafialne

Liturgia Triduum Paschalnego

 

IMG_6916.JPG

 W tych dniach przeżywamy w liturgii na nowo – tu i teraz – wydarzenia sprzed dwóch tysięcy lat, które nadają sens naszej wierze. Warto się do nich przygotować i przeżyć je świadomie, by umocnić swoją wiarę i uczynić swoje życie bardziej chrześcijańskim, czyli bardziej złączonym z Jezusem Chrystusem – Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym.

Triduum…
(łac. tres dies – trzy dni) Wielki Piątek, Wielka Sobota i Niedziela Wielkanocna – to doroczna celebracja męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Trzy święte dni, stanowiące razem najważniejszą uroczystość roku liturgicznego. Rozpoczyna się ona w Wielki Czwartek Mszą Wieczerzy Pańskiej i trwa do nieszporów (modlitwy wieczornej) w Niedzielę Zmartwychwstania.

… Paschalne
Pascha (aram. pesah – przechodzić) to najważniejsze święto Starego Testamentu, a więc religii żydowskiej. Żydzi świętują Paschę na pamiątkę wyjścia z niewoli egipskiej. Dla chrześcijan jest to pamiątka przejścia Chrystusa przez śmierć do życia. Pan Jezus umierając i zmartwychwstając odkupił nasze grzechy, dlatego jest to też świętowanie wyzwolenia człowieka – wyjścia z niewoli grzechu. Świętujemy więc to, że dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, możliwe jest nasze zmartwychwstanie – Pan Jezus otworzył nam bramy nieba.

WIELKI CZWARTEK

Podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej uobecniamy wydarzenia, które dokonały się na Ostatniej Wieczerzy: ustanowienie sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa oraz nadanie przykazania miłości.

Podczas hymnu Chwała na wysokości uderza się w dzwony – to znak rozpoczęcia najważniejszego święta. Po tym hymnie dzwony milkną, a zamiast dzwonków używa się kołatek, aż do hymnu Chwała w Wigilię Paschalną.

Po homilii następuje obrzęd umycia nóg, zwany mandatum (łac. przykazanie). Jest on znakiem ofiarnej służby, przez którą wyraża się miłość. Stąd nazwa mandatum odwołująca się do przykazania miłości. W kościołach katedralnych ten obrzęd jest obowiązkowy: biskup na wzór Chrystusa tradycyjnie obmywa nogi dwunastu mężczyznom. W pozostałych kościołach jest nieobowiązkowy.

Liturgia kończy się procesjonalnym przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do kaplicy przechowania zwanej ciemnicą, która upamiętnia czas uwięzienia Pana Jezusa przed śmiercią.

 

WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ

W Wielki Piątek nie sprawuje się Mszy świętej. W ciągu dnia trwa adoracja Najświętszego Sakramentu pozostawionego w ciemnicy. Po południu ma miejsce Liturgia Męki Pańskiej.

Celebrans po dojściu do ołtarza pada na twarz, a wszyscy zgromadzeni klękają i przez chwilę modlą się w ciszy. Postawa leżenia krzyżem (prostracja) jest wyrazem najwyższego uniżenia, pokuty i żalu za grzechy, za które Chrystus tego dnia poniósł mękę i śmierć.

  1. Pierwszą częścią Liturgii Męki Pańskiej jest Liturgia Słowa. Jej najważniejszym elementem jest opis Męki Pańskiej wykonany w uroczysty sposób: z podziałem na role; może być śpiewany.
  2. Druga część to adoracja Krzyża. Krzyż zostaje uroczyście wniesiony i odsłonięty ze słowami „Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata”. Wszyscy procesjonalnie podchodzą i oddają cześć krzyżowi przez przyklęknięcie  (indywidualna adoracja może odbyć się po zakończeniu liturgii).
  3. Trzecią część stanowi Komunia święta.
  4. Czwarta część to procesja do grobu Pańskiego, gdzie Najświętszy Sakrament zostaje wystawiony do adoracji w monstrancji przysłoniętej białym welonem.

WIELKA SOBOTA

W Wielką Sobotę także nie sprawuje się Mszy świętej. Trwa adoracja Najświętszego Sakramentu wystawionego w grobie Pańskim.

WIELKA… NOC I NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA

W noc zmartwychwstania – Wielką Noc – odbywa się centralna liturgia Triduum: Wigilia Paschalna. W niej nie tylko wspominamy, ale także uobecniamy (mocą liturgii jakby przenosimy się w czasie) zmartwychwstanie – triumf Chrystusa nad śmiercią i grzechem.

  1. Liturgii Światła dokonuje się zapalenie paschału i uroczyste wniesienie go do ciemnego kościoła. Paschał jest znakiem zmartwychwstałego Chrystusa, który rozprasza ciemności śmierci. W czasie procesji wszyscy zapalają od paschału przyniesione świece. Po przyjściu do ołtarza kantor odśpiewuje Orędzie Wielkanocne czyli Exsultet (łac. exsultare – radować się). To starożytny hymn, którego autorstwo przypisuje się św. Ambrożemu. Wyjaśnia on sens Wigilii Paschalnej, a szczególnie jej związek ze Starym Testamentem.
  2. Liturgia Słowa tego dnia zawiera osiem czytań przed ewangelią (choć niektóre można pominąć). Czytania ze Starego Testamentu opisują najważniejsze wydarzenia z historii Narodu Wybranego i proroctwa, które zapowiadały mękę i zmartwychwstanie Mesjasza. Szczególnie ważny jest wśród nich opis wyjścia Izraelitów z Egiptu. Po każdym czytaniu następuje psalm responsoryjny i modlitwa. Po siódmym czytaniu ze Starego Testamentu zapala się świece ołtarzowe i śpiewa hymn Chwała na wysokości. Następuje ósme czytanie (z Listu św. Pawła do Rzymian) i psalm allelujatyczny (refrenem jest trzykrotne alleluja).
  3. Po Ewangelii i homilii rozpoczyna się Liturgia Chrzcielna. Na jej czas celebrans i posługujący podchodzą do chrzcielnicy. Śpiewa się Litanię do wszystkich świętych, a potem następuje błogosławieństwo wody chrzcielnej przez zanurzenie w niej paschału. Następnie mogą być udzielone sakramenty Chrztu i Bierzmowania. Potem wszyscy obecni, trzymając zapalone świece, odnawiają przyrzeczenia chrzcielne. Człowiek przyjmujący sakrament Chrztu korzysta z Chrystusowej mocy zwycięstwa nad grzechem i śmiercią. Ten sakrament jest więc owocem wydarzeń paschalnych i dlatego w pierwszych wiekach AChrześcijaństwa udzielano go tylko w czasie tej liturgii. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych jest kulminacyjnym momentem całego Triduum, bo chrzest „zanurza” każdego chrześcijanina osobiście w tajemnicę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.
  4. Liturgia Eucharystyczna przebiega dalej w zwykły sposób, jak na każdej Mszy świętej.

Procesja rezurekcyjna (łac. resurrectio – zmartwychwstanie) może się odbyć bezpośrednio po Wigilii Paschalnej (w nocy) albo w niedzielny poranek, przed pierwszą Mszą świętą. Jest to uroczyste ogłoszenie światu zmartwychwstania Chrystusa; okazanie radości z Jego zwycięstwa.

Na koniec polecamy piosenkę – historię, która w piękny sposób przybliża charakter świąt paschalnych i pomaga zrozumieć, dlaczego Wielkanoc nazywamy nową Paschą. https://www.youtube.com/watch?v=r2eP5anmHMo&t=5s 

 Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Anny w Różanie,  Ul. Panny Marii 7, 06-230 Różan

nr rachunku bankowego parafii:

 80 8925 0006 0000 2118 2000 0010

 Bank Spółdzielczy w Różanie

Za wszystkie wpłaty - ofiary jako wspólnota z serca  - dziękujemy!


 

rnwzasiegu logo w70pxgk