Strona używa cookies (ciasteczek). Do czego są one potrzebne można dowiedzieć się => w tym miejscu. Korzystanie z naszego serwisu jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.

Aktualności parafialne

Katechezy o Prymasie Tysiąclecia - Katecheza 8

O wielkości Prymasa Wyszyńskiego świadczyło Jego szlachetne i wspaniałe życie. Życie poświęcone Bogu i Ojczyźnie. Życie budowane na niezłomnej i głębokiej wierze. 

Był on jednym z największych apostołów trzeźwości w historii naszej Ojczyzny. Podkreślał, że przezwyciężenie klęski pijaństwa i alkoholizmu „musi zaczynać się w rodzinie, ale całe społeczeństwo, cały Naród, Kościół i państwo muszą współdziałać i to ze wszystkich sił”.

Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński nie tylko mówił o konieczności praktykowania trzeźwości w życiu osobistym, społecznym i narodowym, nie tylko pisał listy, przemówienia, nie tylko apelował o podejmowanie różnych działań na froncie walki z pijaństwem, ale sam, jako dobry Pasterz czynił wszystko, by wspólnota Kościoła w Polsce była prawdziwą szkołą trzeźwości.

17 czerwca 1959 roku przyjęto Wytyczne dla kościelnej działalności trzeźwościowej. Podkreślono w nich zasadę: „Przez dobrowolną całkowitą abstynencję wielu do trzeźwości stanowej i zawodowej wszystkich”.

 Wszelkie słowa Kardynała Stefana Wyszyńskiego i jego działania trzeźwościowe należy stale przypominać, rozważać i wprowadzać w życie. Nie straciły one nic ze swej aktualności. 

Trzeba i dzisiaj z cała mocą powiedzieć, jak przed laty wielki kard. Wyszyński; non possumus – nie możemy, nie możemy pozwolić na niszczenie i demoralizację młodego pokolenia, nie możemy pozwolić na niszczenie małżeństwa i rodziny, nie możemy budować cywilizacji śmierci. Nie możemy pozwolić na rozpijanie narodu.

Nie możemy pozwolić na reklamę alkoholu. Musimy wiedzieć, że Polska znajduje się w czołówce emisji reklam alkoholu w telewizji, co ma szkodliwy wpływ na zachowanie zwłaszcza dzieci i młodzieży sięgających po napoje alkoholowe.

Nie możemy pozwolić na tak wielką dostępność ekonomiczną i fizyczną alkoholu. Na to, żeby był tani, dostępny wszędzie i o każdej porze.

Nie możemy pozwolić na tak wielką liczbę punktów sprzedaży alkoholu, bo nieodpowiedzialni samorządowcy są zbyt łaskawi dla handlu alkoholem.

Nie możemy godzić się na bezprawną sprzedaż alkoholu nieletnim i na częsty brak reakcji społeczeństwa i odpowiednich służb na ten zbrodniczy proceder.

Nie możemy pozwolić na bezmiar cierpienia jakie niosą ze sobą tak liczne wśród naszych rodaków zniewolenia.

Prymas Wyszyński – często wspominał - , że w swoim domu rodzinnym doświadczył prawdziwej miłości – miłości Boga, Ojczyzny i drugiego człowieka. Niezwykły wpływ na całe jego życie wywarły obrazy z dzieciństwa: ojciec trwający na modlitwie przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, budowa świątyni w Zuzeli, szkoła, pierwsze książki przeglądane i czytane na ojcowskich kolanach opisujące wspaniałe i bolesne dzieje Ojczyzny i Kościoła, wyprawy na mogiły powstańców styczniowych, aby postawić krzyż. 

Miłość jest fundamentem. To ona, doświadczana zwłaszcza w rodzinie, jest najlepszym czynnikiem chroniącym przed niebezpieczeństwem nałogów.

Pamiętajmy o słowach Kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Naród, oddany w niewolę Maryi za wolność Kościoła, nie może być niewolnikiem grzechów i nałogów! Błagajmy żarliwie Matkę Najświętszą, dla której nie ma rzeczy niemożliwych, aby była nam siłą, pomocą i zwycięstwem. Prośmy, aby wyjednała nam skuteczną wolę wydobycia się z klęski pijaństwa, byśmy chodzili jako Naród trzeźwy, ku zbudowaniu innych i ku pomocy Kościołowi Powszechnemu”

Niech Bóg błogosławi tym wszystkim, którzy z radością podejmą decyzję o sierpniowej abstynencji. Kroczmy razem z Maryją drogą Chrystusowej wolności do pełnego zwycięstwa.      

 Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Anny w Różanie,  Ul. Panny Marii 7, 06-230 Różan

nr rachunku bankowego parafii:

 80 8925 0006 0000 2118 2000 0010

 Bank Spółdzielczy w Różanie

Za wszystkie wpłaty - ofiary jako wspólnota z serca  - dziękujemy!


 

rnwzasiegu logo w70pxgk