Strona używa cookies (ciasteczek). Do czego są one potrzebne można dowiedzieć się => w tym miejscu. Korzystanie z naszego serwisu jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.

Aktualności parafialne

Katechezy o Prymasie Tysiąclecia - Katecheza 7

Podczas obchodów milenijnych Chrztu Polski w Łomży kardynał Stefan Wyszyński wyznał: „właśnie tutaj, w Łomży, kształtowało się moje powołanie kapłańskie”. Podczas odwiedzin parafii Andrzejewo 13 czerwca 1971 roku, mówił, że decyzję o wyborze drogi do kapłaństwa podjął już w andrzejewskim kościele: Słusznie powiedziano, że w tej świątyni kształtował, się, rozwijało i dochodziło do świadomości moje powołanie kapłańskie. Tutaj postanowiłem, że pójdę do Seminarium i będę pracował nad tym, aby zasłużyć sobie na łaskę kapłaństwa. I tu po raz pierwszy wyjawiłem swoją tajemnicę mojemu Ojcu, który tyle lat służył Wam ku większej chwale Bożej. Nie bez oporu otrzymałem od Ojca błogosławieństwo na drogę do Kapłaństwa Chrystusowego.

Z powołaniem łączy się misterium woli Bożej i Bożego działania. To Bóg wybiera, ustanawia i posyła. 

Wybranie. Kapłaństwo jest łaską. Każdy powołany „rodzi się do swego kapłaństwa w planie Ojca z woli Syna Bożego – Najwyższego Kapłana, mocą Ducha Świętego”. Powołanie do kapłaństwa znajduje swoje miejsce w odwiecznym planie Boga. Uświadomienie sobie faktu wybrania przez powołanego dokonuje się w konkretnym czasie i jest zawsze tajemnicą działania łaski Bożej w sercu i duszy człowieka. Jest to tajemnica, która rozgrywa się między Chrystusem a powołanym. Sam powołany wezwany jest, aby tę łaskę i tajemnicę zgłębiać wchodząc w coraz bardziej osobistą i zażyłą relację z Chrystusem, Jedynym i Najwyższym Kapłanem. W tym jedynym kapłaństwie Chrystusa uczestniczą powołani „jednym sercem i jednym ciałem”.

To Bóg wybiera kandydatów do kapłaństwa, którzy przyjmują sakrament nie dla siebie, ale dla tych spośród których Bóg ich wybrał. Głos powołującego Boga jest bardzo często głosem przynaglającym, aby zostawić wszystko i poświęcić się zadaniom przewidzianym przez Opatrzność. Kapłan, to zdaniem Księdza Prymasa, człowiek „wzięty”, zagarnięty przez Boga.

Ustanowienie kapłanem dokonuje się przez posługę Kościoła. W liturgii święceń Kościół potwierdza fakt powołania konkretnego człowieka przez Boga. „Młode zastępy powołanych przejmują – jak się wyraził Ksiądz Prymas – Krzyż i Ewangelię, a także całe posłannictwo Chrystusa ze słabnących dłoni swych poprzedników. Dzięki temu właśnie kapłaństwo Chrystusa trwa nieustannie w Kościele i jest udzielane przez posługiwanie Ojca świętego i biskupów.

Posłanie. Kapłan posłany jest do Ludu Bożego. Jego zadaniem – według Księdza Prymasa – jest uczenie się wrażliwości na potrzeby tego ludu. Współbrzmi to ze słowami papieża Franciszka, iż pasterz powinien „pachnieć owcami”, znać swoich wiernych, ich problemy, radości, bóle i nadzieje. Powinien też żyć wiarą prostą i ufną, której przykład odnajduje w tych, dla których sprawuje posługę. Posłannictwo wymaga ducha ofiary na wzór Chrystusa, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć.

Kardynał Wyszyński przypominał kapłanom konieczność naśladowania Chrystusa. Naśladowanie obejmuje słowa, czyny i cnoty Chrystusa: pokorę, cierpliwość, wyrozumiałość, miłość i męstwo. Uczeń naśladujący swojego Mistrza upodabnia się do niego. W życiu kapłana powinien okazywać się duch ofiary Zbawiciela, obraz Chrystusa Kapłana i Hostii, upodobnienie do Mistrza w pracy i w śmierci, picie z kielicha Męki Pańskiej. Tylko wtedy życie i posługa kapłana będzie owocne i coraz bardziej będzie przynosić owoc poprzez głębsze zjednoczenie się z Nim.

Czas oczekiwania na beatyfikację Kardynała Wyszyńskiego przypada na miesiące wakacyjne. To czas kiedy wielu młodych myśli o swojej przyszłości. Do wielu młodych serc Chrystus kieruje wezwanie do służby Bogu i człowiekowi w kapłaństwie i życiu konsekrowanym. Drodzy Młodzi, do was Pan kieruje słowo wybrania, chce was ustanowić swoimi sługami i posłać na głoszenie Ewangelii. Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, proście by to słowo rozpoznać i uwierzyć sercem, że Chrystus zaprasza do pracy w swoim Kościele.

 Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Anny w Różanie,  Ul. Panny Marii 7, 06-230 Różan

nr rachunku bankowego parafii:

 80 8925 0006 0000 2118 2000 0010

 Bank Spółdzielczy w Różanie

Za wszystkie wpłaty - ofiary jako wspólnota z serca  - dziękujemy!


 

rnwzasiegu logo w70pxgk